Store inntekter går tapt - og lite blir kompensert

– Det er litt krise, sier leder Tonje Holm i Nordreisa Idrettslag.

St. Hansturneringa er avlyst - og dermed mister idrettslaget 250.000 kroner. De kan kun regne med å få kompensert 50.000.   Foto: Arkivfoto

Sport

Det er tøffe tider for mange - og idrettslagene- og klubbene i Nord-Troms er ikke unntatt. Aktiviteten er minimal, det kommer ikke inn penger, og flere melder om at kompensasjonsordningene ikke treffer.