En høyst oppegående 90-åring – feirer jubileum med bok om historien

Skjervøy Idrettsklubb feirer 90 år siden oppstarten av klubben 6.Juni 1930.

Jon Ivar Johansen startet bokarbeidet i 2013 - den er forventet å komme i salg i løpet av sommeren.   Foto: Steffen Einebakken Dreyer

Sport

Klubben ble dannet med tanke på det sosiale fellesskapet på øya. Ragnar Pedersen var den som egnet seg best som formann på den tiden, og ble med det en av grunnleggerne i klubben.