Flere enn forventet spiller fotball i Nord-Troms

Færre barn og unge enn først antatt har sluttet å spille fotball i Nord-Troms etter gjenåpningen av samfunnet. Klubbene har tatt ansvaret som er gitt.

HOLDER UT Gabriel Wikbo-Larsen (L/K) og Ulvar Isaksen (SIK) holder fotballen i Nord-Troms igang.   Foto: Tordar Eidet Karlsen

Sport

Norges Fotballforbund og kretsene har nå kvalitetssikret data og sammenlignet antall påmeldte lag til seriespill i 2020 med 2019 sesongen for aldersgruppen 8-19 år. Tallene viser at det er 1628 færre lag på landsbasis som er påmeldt i 2020 enn i 2019, det vil si et frafall på rundt 8 prosent. For Troms sin del ligger frafallet på 8,5 prosent. I 2019 var det påmeldt 508 lag mot 465 i 2020 i troms.