Stort frafall i jentefotballen i Troms: – Vi må ta grep før det er for sent

Klubbene i Nord-Norge opplever et stort frafall på jentesiden. Jonas Johansen og den nye satsingsklubben i Tromsø, TIL 2020, er i gang med å ta grep.

INSPIRERENDE: Rundt 20 jenter fikk en bra kick-off for fotballsesongen denne helgen i Nordreisa.   Foto: TIL2020

Sport

Tallene for hvor mange jentespillere som har sluttet i løpet av det siste året er ikke klare før seriespillet kommer i gang. Men tendensene er på nedadgående kurve, og faresignalene er mange.

TIL 2020 i samarbeid med Sparebank1 Nord-Norge har tatt grep og ønsker å stimulere til økt aktivitet blant jentene.
Denne helgen var spillerutvikler i TIL2020, Jonas Johansen, i Nordreisa for å ha en treningsøkt med et tjuetalls jenter.