NIF ber regjeringen om å fraråde bruk av idrettshaller til vaksinering

foto