Nytt «trampolinedekke» på OL-banen kan forklare rekordraset i Tokyo