Motstanderne brukte skitne triks, men Kristin beholdt roen

foto