Norges Fotballforbund med omfattende permitteringer, ledelsen går ned i lønn