Hagen løp seg fast i myr, redningsaksjon fikk henne opp

foto