Etikkomité ville stanse astmatesting av friske utøvere