Smittegrep fra regjeringen: Anbefaler full stans i innendørs breddeidrett

foto