De imponerer på bocciabanen, men her er det sosiale viktigst

foto