Premier League starter testing av bytter ved hjernerystelse 6. februar