Mats Trygg blir spillende trener for Manglerud Star

foto