Oslo kommune gjenåpner idrettsbaner for egentrening