Christiansen har lært av sine feil før 1500-meteren