IKIL-lederen: – Et viktig samlingspunkt for barna er rasert

foto