Premier League-klubbene vil ikke frigi spillere til land som er «røde»