Virusmutasjonen stanser barneidrett i Oslo-området

foto