Kaos før tidligkampen i serie A, hele runden spilles