Maradona i gang med ny jobb som klubbpresident i Hviterussland