Klarsignal fra kommunen – ski-NM i Trondheim gjennomføres

foto