Belgia sto imot Brasils spurt og vant 2-1 da VM ble EM