Bach: – Omberamming av OL krever ofre og kompromisser fra alle involverte