Skader og offsidemål skjøv Norge til kanten av stupet