NFF konfronterte myndighetene i Qatar med ømtålige spørsmål