Ulykkes-uke i Trav-Norge, ledelsen varsler gjennomgang

foto