Boasson Hagen med oransje hjelm for å hedre Mandela