Tap for Skjervøy på hjemmebane: – Vi ble engstelige og defensive

foto