Økonomisk koronakrise i skiforbundet, varsler permitteringer