Høyesterett reduserte straffene i kampfiksingssaken

foto