L/K kan få tilbud om plass i 4. divisjon: – Forventer at det kommer

foto