Japansk toppfotball skal rulle igjen 9. mai, vil måle temperaturen på tilskuerne