Wolves-manageren ga tre millioner til fattigdomsbekjempelse

foto