Nylands trener har tillit til tross for kriseåpning

foto