Fotballforbundet beklager at kvinneklubbene ble holdt utenfor forhandlinger

foto