Ruud mot kruttønne med klassisk Wimbledon-utskjelling på CV-en

foto