Brudd likevel for Andrew Young – må trolig stå over VM

foto