EHF med Champions League i august og september, Sagosen i mulig skvis