Tema

mandag 04.10 2021

Kåfjord bruker nasjonaldag-begrepet om 6. februar

Kåfjord kommune skal heretter omtale Samenes Nasjonaldag som nettopp det – en nasjonaldag.

lørdag 25.09 2021

Leiros inn på Sametinget: – Det er kjempestas

Svein Oddvar Leiros kan forberede seg på fire år på Sametinget.

søndag 05.09 2021

MENINGER:

Sametingets næringspolitikk lykkes

Hos NRK kunne vi denne uken lese en solskinnshistorie om fire samiske gründere som har fått støtte fra Sametinget. Det er deilig å se at Sametingets næringspolitikk lykkes og at samenes folkevalgte parlament dermed bidrar til at folk blir boende i distriktene.

tirsdag 31.08 2021

SP-Mikkola besøkte Nord-Troms:

Mener staten må komme på banen for å få bukt med pukkellaksen

Senterpartiets 1. kandidat i nordre valgkrets til Sametinget, Tor Mikkola, besøkte lokale bedrifter og hvilke utfordringer som er i Nord-Troms.

torsdag 15.07 2021

Over 20 000 personer har registrert seg i Sametinget

20 005 personer har meldt seg inn i valgmanntallet til Sametinget.

tirsdag 23.03 2021

Nordkalottfolket satser på å få tre representanter på Sametinget i år

Målet for Nordkalottfolket er å få tre representanter fra Nordre valgkrets inn på Sametinget i år.

søndag 21.03 2021

Sametingsvalget:

Valglistene til NSR er klare: – Jeg ønsker å styrke og synliggjøre det samiske

Norske Samers Riksforbund (NSR) er nå klar med sine kandidater til Sametingsvalget 2021.

lørdag 20.03 2021

Sametingsvalget

Brox-Antonsen på andreplass for Sp

Skjervøypolitikeren har fått tillit høyt på liste til Senterpartiet foran høstens sametingsvalg.

onsdag 21.03 2018

REGIONREFORMEN:

– Jeg forventer at ministeren legger opp til gode og balanserte løsninger

søndag 18.02 2018

Svein Pedersen ble tildelt hedersmerke

Svein Pedersen fra Kåfjord har fått tildelt Senterpartiets hedersmerke.

tirsdag 06.02 2018

Sametinget ønsker seg bevissthet rundt Samefolkets dag

Sametingsdirektør Rune Sverre Fjellheim håper folk tenker litt over eget forhold til samisk kultur og språk på Samefolkets dag.

tirsdag 07.11 2017

Sametinget prioriterer tre ting i neste års budsjett

Det er kulturminnevern, oppfølging av "Hjertespråket" og fornying av lærerplaner.

torsdag 21.09 2017

Krever omvalg i tre kretser til Sametinget

Klagen behandles før konstitueringen.

tirsdag 05.09 2017

– Vi må sammen arbeide for en vitalisering av samiske språk

Arbeiderpartiet går til valg med en ambisjon om at våre barnebarn skal snakke et av de samiske språkene, de skal føle tilhørighet til et stort samisk fellesskap og kjenne på stoltheten av det, at de skal bo der de selv ønsker og kunne forsørge seg selv og sin familie.

torsdag 16.03 2017

Nå er de klare for Sametinget

Sandra Márjá West (26) og Henrik Olsen (46) fra Kåfjord er klare for Sametinget.

lørdag 30.07 2016

VIL PÅ SAMETINGET:

– Det samiske språket er en viktig hjertesak

lørdag 06.02 2016

REGJERINGEN:

– Gratulerer med dagen til alle samer!

fredag 09.10 2015

Vil gi Riddu-ansvar til Sametinget

- Vi har ikke råd til at Riddu Riddu skal få problemer nå.

torsdag 01.10 2015

Riddu kan miste statsstøtte

Ordfører reagerer med vantro

Påtroppende ordfører i Kåfjord er tydelig på at de kommer til å kjempe for å beholde Riddu Riddu på statsbudsjettet.

torsdag 24.09 2015

Johanne debuterer på tinget

Johanne Olaussens første dager i Sametinget blir på Stortinget.