Tema

lørdag 28.04 2018

Har fastsatt kvensk og samisk navn for Nordreisa kommune

I statsråd fredag denne uka ble det fastsatt samisk og kvensk navn på Nordreisa kommune.

lørdag 11.11 2017

Behandler flerspråklig skilting for veiadresser

I neste kommunestyremøte i Kåfjord skal flerspråklige veiadressenavn behandles politisk.

tirsdag 07.11 2017

Sametinget prioriterer tre ting i neste års budsjett

Det er kulturminnevern, oppfølging av "Hjertespråket" og fornying av lærerplaner.

mandag 11.09 2017

Turkartpakke for Storfjord

No kjenner vi oss ikkje lenger igjen i vår eigen dal, skriver Reidun Mellem.

onsdag 28.12 2016

2017:

Jubileumsår med samisk fest og prekenkappleik

søndag 25.12 2016

MENINGER:

Samiske forlag trenger mer forutsigbarhet

torsdag 15.12 2016

Ønsker kommisjon som utreder fornorskingspolitikken

Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto har lenge fremhevet behov for en kommisjon som utreder fornorskingspolitikken, samt konsekvensene av den for samene og kvenene.

fredag 08.07 2016

Misbruk av samisk kultur?

tirsdag 31.05 2016

Tar med korsang, luhkka og tørrfisk til USA

Kåfjordkoret og Samisk sanggruppe skal i høst til USA og delta på en stor, skandinavisk kulturfestival i Minot, Dakota.

søndag 29.05 2016

Ungt Samisk kirkeråd skal lede samisk kirkeliv

lørdag 16.04 2016

KOMMUNESAMMENSLÅING:

Lover svar raskt til samiske kommuner

torsdag 19.11 2015

Foreslår samisk og kvensk skilting i hele Nord-Troms

Kvensk råd vil ha trespråklige gatenavn i hele regionen.