Gjengen på voksenopplæringa kunne glede seg over solboller

Framtid i Nord delte ut 33 solboller til elevene og lærerne på voksenopplæringa i Nordreisa.

Gjengen på voksenopplæringen i Nordreisa vant 33 solboller.

Video

Framtid i Nord arrangerte en konkurranse der alle hadde mulighet til å delta. Voksenopplæringa i Nordreisa ble trukket ut som én av fem vinnere.