Vi sender direkte fra Halti Kulturscene fra klokken 18.00.

UKM Nordreisa/Skjervøy/Kåfjord

Vi sender direkte fra Halti Kulturscene fra klokken 18.00.
Video