30. Mars 2019. Kl 11:21, raser det igjen fra Pollfjellet.

Ras i Pollfjellet

30. Mars 2019. Kl 11:21, raser det igjen fra Pollfjellet.
Video