I samarbeid med Lyngen Næringsforening arrangerer vi debatt blant listetoppene i Lyngen kommune.

Ordførerdebatt i Lyngen

I samarbeid med Lyngen Næringsforening arrangerer vi debatt blant listetoppene i Lyngen kommune.
Video