Valgsending

Valgsending: Følg valget i Nord-Troms direkte fra klokken 20.45.
Video