Hva skal vi gjøre etter hvalen?

Forskere og aktører møtes til samtale om hval, turisme og framtidsmuligheter på Skjervøy.
Video