Hvem blir ordfører i Lyngen?

Hvem blir ordfører i Lyngen? Følg konstitueringsmøtet direkte tirsdag fra klokken 09.00.
Video