Vi sender direkte fra 75-årsmarkering av tvangsevakueringen.

Markering av tvangsevakueringen

Vi sender direkte fra 75-årsmarkering av tvangsevakueringen.
Video