Vi synger jula inn i Nordreisa kirke

Se aftensang fra Nordreisa kirke.
Video